Algemene voorwaarden van B&B Aan de Itterbeek

Wij heten u van harte welkom bij B&B Aan de Itterbeek te Ittervoort en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast B&B

De persoon die bij B&B Aan de Itterbeek heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail, website booking.com, website bedandbreakfast.nl of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

beheerder B&B

De persoon die als eigenaar van B&B Aan de Itterbeek of namens de eigenaar van B&B Aan de Itterbeek de Bed & Breakfast beheert.

Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen

Via onze website www.benb-aandeitterbeek.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@benb-aandeitterbeek.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-54344006

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

verblijf

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken

Contactgegevens

B&B Aan de Itterbeek.

Anneke en Ger Dekkers

Margarethastraat 3

6014 AC Ittervoort

06-54344006

Website: www.benb-aandeitterbeek.nl

E-mail : info@benb-aandeitterbeek.nl

1. B&B Aan de Itterbeek.

1.1
 

B&B Aan de Itterbeek is beschreven op de websites :  

 

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B Aan de Itterbeek ten tijde van het bezoek door onze gasten. 

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
 
De kamer is geschikt voor twee personen.
Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.
 
1.3
 
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 21.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is.
  

Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. 

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
 

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4
 
Het ontbijt wordt geserveerd in overleg met de gasten in de studio. 

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. 

1.5
 

De luxe studio bij B&B Aan de Itterbeek  beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, en is  inclusief gebruik van linnengoed. Er is een aparte toilet ruimte. Ook is er een infrarood sauna aanwezig welke vrij gebruikt mag worden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

1.6
  

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico. Tevens is er ook genoeg parkeerplaats in de omgeving. 

1.7
 
Fietsen kunnen in de buurt gehuurd worden. Neemt U zelf fietsen mee dan kunnen deze in de garage gestald worden. Voor E-bike is er ook stroom in de garage aanwezig. 
 

1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij B&B Aan de Itterbeek voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de B&B.
 

2. Prijzen

2.1 

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.benb-aandeitterbeek.nl, www.booking.com en www.bedandbreakfast.nl

Prijzen zijn exclusief uitgebreid ontbijt en toeristen belasting,  en inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, sauna, water en elektriciteit en de eindschoonmaak.

 2.2          
 
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
  

2.3

Prijzen van B&B Aan de Itterbeek zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  

2.4

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
 

B&B Aan de Itterbeek  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 
 

3. Reservering en betaling

3.1 

Reserveren geschiedt per reserverings module op de volgende websites: 

www.benb-aandeitterbeek.nl

www.booking.com 

www.bedandbreakfast.nl

 

 of via telefoonnummer 06-54344006.      

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de kamer nog voor u beschikbaar is.
 U dient deze gegevens te controleren. 
 

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief. 

3.3 

Boekt u via booking.com zal de betaling door booking.com geregeld worden. Via andere boekingen is de betaling op locatie (pin automaat is aanwezig
 

4. Annuleringsvoorwaarden

 4.1
 
Wanneer een definitieve reservering voor de B&B Aan de Itterbeek is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 –              Bij annulering meer dan 7 dagen van te voren is annuleren gratis.
 –              Bij annulering van 7 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
 –              Bij annulering van 0 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%.
 

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen, dit geldt voor boeking.com.
Via andere boekingen verwachten wij de betaling van de annuleringskosten binnen 21 dagen op onze rekening te ontvangen
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)
 
4.2
 
B&B Aan de Itterbeek kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. 

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed. 

5. Klachten

5.1

 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
 Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
 Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid

6.1

B&B Aan de Itterbeek  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart B&B Aan de Itterbeek tegen aanspraken dienaangaande.
B&B Aan de Itterbeek is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B Aan de Itterbeek.
 

6.2

Door B&B Aan de Itterbeek wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van B&B Aan de Itterbeek.
 
6.3
 
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer.
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de koffie corner, de sauna, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van B&B Aan de Itterbeek.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast en in de binnen- buitenruimten.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
 

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
 

7.3

Dieren zijn niet toegestaan.

8. Slotbepaling

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 
8.2
  

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
 

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
 
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,