Disclaimer

Disclaimer voor
www.benb-aandeitterbeek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.benb-aandeitterbeek.nl. Deze disclaimer is beschikbaar gesteld door Bed & Breakfast Aan de Itterbeek.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van B&B Aan de Itterbeek te Ittervoort, daarom wordt U verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B&B Aan de Itterbeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij B&B Aan de Itterbeek.

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE

B&B Aan de Itterbeek te Ittervoort streeft naar juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. B&B Aan de Itterbeek verstrekt enige garantie dat de op deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met B&B Aan de Itterbeek te mogen breken

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

B&B Aan de Itterbeek spant zich in om de inhoud van www.benb-aandeitterbeek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.benb-aandeitterbeek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.benb-aandeitterbeek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&B Aan de Itterbeek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.